• ដីឡូត៍ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង

$1,000.00

Tel : 015596965
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.kingland.billionad.com
View : 212

Description

 ទំហំៈ5mx20m

តំលៃចាប់ពី$4200ឡើងទៅ

បង់មុន$1000 និងរំលោះ$100 ក្នុងមួយខែគ្មានការប្រាក់